Vanningsposer “Treegator”

Spar tid på vanning, og få bedre etablering og tilvekst på trærne!

Dokumentert vanningseffekt dypere ned i jorden enn ved overflatevanning => bedre rotutvikling

Tilfører en presis, lett målbar vannmengde

Hindrer avrenning

Reduserer tidsforbruket ved vanning markant!

Lett å montere, lett å fylle på vann

Kan gjenbrukes

Flytende gjødsel kan eventuelt tilføres i posen


Treegator vanningsposer tilfører et stort volum vann direkte til rotsystemet til nyplantede trær og busker med minimal avrenning og fordamping. Det er dokumentert at dypere vanning minsker faren for omplantingssjokk og tørkeskader blant nyplantinger. Ved overflatevanning forsvinner dessuten mye av vannet til avrenning og fordamping, uten at vannet klarer å trenge ned i rotsonen.

Mange anleggsgartnere bruker i dag drensrør, men vanningsposene har mange fordeler fremfor disse. Rørene kan blant annet ikke romme like mye vann som en vanningspose. Rørene stiller dessuten større krav til kompetansen hos gartneren for at de skal fungere hensiktsmessig.


Du kan vanne nyplantede trær og busker mer effektivt enn ved overflatevanning – og sparer både tid og penger

En enkel vanningspose er beregnet på trær med so < 30 cm. For større trær kan man feste to vanningsposer sammen.

NB! tabellen er veilendende og avhenger av vær, jordforhold, type tre og størrelse. Under varme og/eller tørre perioder kan det være behov for hyppigere vanning.


Les mer om Treegator i artikkelen “Forsøg og erfaringer med brug af vandingsposer” av Oliver Bühler, Videntjenesten for Park og Landskab i Danmark.