Eliteplante

Eliteplante er varemerket for utvalgte sorter og frøkilder tilpasset vårt norske klima. Hovedhensikten med varemerket E-plante er å ta vare på og bruke utvalgte planter som et viktig bidrag for å sikre god kvalitet på norske grøntanlegg og hager. E-planter er også et bidrag for å møte dagens krav om kvalitetssikring av planteproduksjon. 14 norske planteskoler samarbeider i E-plant Norge A.L. om utprøving, produksjon og markedsføring av E-planter.

Utvalgt for norske forhold
E-plantene er valgt ut med hovedvekt på klimatilpasning, sunnhet, prydverdi og bruksegenskaper. Plantene er prøvd ut i Norge gjennom flere år. Eliteplante Norge har også vært med i styringsgruppen til prosjektet Planter for norsk klima.

Dokumentert sikker frøkilde og sort
Det følger et E-plantesertifikat med alle leveranser av E-planter som dokumentasjon på, og garanti for, ekte sorter og frøkilder. E-planter gir også en fordel ved supplering av planter. Du får samme plante når du supplerer planter fra ulike E-planteleverandører.

Produsert i Norge
Plantene er produsert i Norge. Plantene er i takt med det norske klimaet og veien fra produsent til plantested er kort. Det reduserer risikoen for stress på plantene, og forutsetningene for sikker utvikling og tilvekst er de beste.

Strenge krav
Det stilles strenge krav til planteskolene som produserer E-planter. Eliteplantestasjonen Sauherad, som står for oppformering av sunt og klimatilpasset plantemateriale i Norge, garanterer for systemet. Produsentene er underlagt en årlig kontroll i regi av Eliteplantestasjonen.

Samarbeid med Sverige gir større planteutvalg
E-plant Norge A.L. er bygget opp i nært samarbeid med E-Planta i Sverige, som har utviklet E-plantesystemet. I praksis betyr det at vi drar gjensidig nytte av det utvalgsarbeidet som er gjort i Sverige og Norge. Dette gir et bredere og mer spennende utvalg av planter.

Forskjell på en sort med og uten «E»
Alle E-plantene er merket med «E» etter navnet i beskrivelser og på etiketter. En viktig forskjell på for eksempel bjørkebladspirea «Tor» og bjørkebladspirea «Tor E» er at det stilles strengere krav til formering av E-planten. Dette øker sikkerheten for at den virkelig er av den utvalgte sorten «Tor». All produksjon baserer seg på morplanter innkjøpt fra Eliteplantestasjonen Sauherad i Telemark. Ved produksjon av E-planter kan planteskolene bare ta stiklinger fra disse morplantene og 1. generasjon planter av disse morplantene. Ved annen produksjon av planter stilles det ikke slike krav. Ved frøformering av planter er det krav om at alt av frø skal kjøpes direkte fra Eliteplantestasjonen, som har kontroll på sine utvalgte frøkilder. En annen forskjell er at E-plantene, gjennom E-plantesertifikatet, har dokumentasjon på sort og frøkilde.

Hvis du vil lese mer om Eliteplanter, kan du besøke nettsiden deres: Eliteplanter.no