TREEGATOR®

Optimaliser din vanningspraksis! 


Treegator® er et meget effektivt system for vanning av trær og busker. Treegator® Original er laget for høystammede trær, mens Treegator® Jr. Pro er laget for flerstammede trær og busker. Brukeren oppnår en mer sikker vanning, og planten kan nyttiggjøre seg mer av vannet!

En dansk studie ved Københavns Universitet dokumenterer økt tilvekst ved bruk av Treegator® vanningsposer.


Under er to videoer som demonstrerer hvordan man fyller de to typene av Treegator®. Du kan også få utfyllende informasjon om materialer og montering i denne PDF.

Treegator® Original
Treegator® Jr. Pro

Treegator® vanningsposer tilfører et stort volum vann direkte til rotsystemet til nyplantede trær og busker med minimal avrenning og fordamping. Det er dokumentert at dypere vanning minsker faren for omplantingssjokk og tørkeskader blant nyplantinger. Ved overflatevanning forsvinner dessuten mye av vannet til avrenning og fordamping, uten at vannet klarer å trenge ned i rotsonen.

Mange anleggsgartnere bruker i dag drensrør, men vanningsposene har mange fordeler fremfor disse. Rørene kan blant annet ikke romme like mye vann som en vanningspose. Rørene stiller dessuten større krav til kompetansen hos gartneren for at de skal fungere hensiktsmessig.

Spar tid på vanning og få bedre etablering og tilvekst på trærne!

Dokumentert vanningseffekt dypere ned i jorden enn ved overflatevanning => bedre rotutvikling

Tilfører en presis, lett målbar vannmengde

Hindrer avrenning

Reduserer tidsforbruket ved vanning markant!

Lett å montere, lett å fylle på vann

Kan gjenbrukes

Flytende gjødsel kan eventuelt tilføres i posen


Vann nyplantede trær og busker mer effektivt enn ved overflatevanning – og spar både tid og penger

En enkel vanningspose er beregnet på trær med so < 30 cm. For større trær kan man feste to vanningsposer sammen.

NB! tabellen er veiledende og avhenger av vær, jordforhold, type tre og størrelse. Under varme og/eller tørre perioder kan det være behov for hyppigere vanning.

Sanda Planteskole er ledende leverandør av TREEGATOR® vanningsposer, og kan sende til hele landet!

Kontakt oss for mer informasjon og pris