Vedlegg 1


 • Berberis thunbergii (høstberberis) **
 • Campanula latifolia macrantha (prydstorklokke)
 • Cerastium biebersteinii (sølvarve)
 • Cerastium tomentosum (filtarve)
 • Cotoneaster dielsianus (dielsmispel) **
 • Cotoneaster divaricatus (sprikemispel) **
 • Cotoneaster monopyrenus (blomstermispel) **
 • Heracleum mantegazzianum (kjempebjørnekjeks)
 • Heracleum persicum (tromsøpalme)
 • Impatiens glandulifera (kjempespringfrø)
 • Laburnum alpinum (alpegullregn) **
 • Laburnum anagyroides (gullregn) **
 • Lupinus polyphyllus (hagelupin)
 • Lupinus nootkatensis (sandlupin)
 • Lupinius perennis (jærlupin)
 • Phedimus hybridus (sibirbergknapp*)
 • Phedimus spurius (gravbergknapp*)
 • Populus balsamifera (balsampoppel) **
 • Populus xberolinensis (berlinerpoppel) **
 • Reynoutria japonica (parkslirekne)
 • Reynoutrina sachalinensis (kjempeslirekne)
 • Reynoutrina xbohemica (hybridslirekne)
 • Rosa rugosa (rynkerose)
 • Salix euxina (skjørpil) **
 • Salix x fragilis (grønnpil) **
 • Solidago canadensis (kanadagullris)
 • Solidago gigantea (kjempegullris)
 • Swida sericea (alaskakornell) **

* Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til/på grønne tak, men man må søke om å få bruke på grønne tak innenfor deler av Oslofeltet.

** Forbudet trer i kraft i kraft fem år etter forskriftens ikrafttreden. Det kreves ikke tillatelse for utsetting av plantene i områder som angitt i § 11 første ledd bokstav c og d i overgangsperioden.