Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer
Forskrift om fremmede organismer gjelder fra 01.01.2016.
Vedlegg 1:
Planter det er forbudt å innføre, sette ut og omsette, jf. § 5 og § 9.
Forbudene gjelder ikke kultivarer eller varieteter, eksempelvis sterile varianter, som ikke kan medføre fare for uheldige følger for det biologiske mangfold. 
Vedlegg 2:
Planter som krever tillatelse for utsetting etter § 11 første ledd bokstav c og f.
Kravet om tillatelse gjelder ikke for utsetting i private hager, så sant utsettingen ikke foretas av en profesjonell aktør. Det kreves ikke tillatelse hvis planten i liten grad kan påregnes å spre seg utenfor området, og det er klart at spredningen ikke kan medføre fare for uheldige følger for det biologiske mangfold. Krav om tillatelse gjelder ikke utsetting av kultivarer eller varieteter, eksempelvis sterile varianter, som ikke kan medføre fare for uheldige følger for det biologiske mangfold.