Diervilla


Diervilla lonicera ‘Dilon’

Amerikadiervilla ‘Dilon’


1 x 1 meter stor busk med kobberfarget, senere grønngult bladverk og fine høstfarger. Små, gule blomster juni-september. Bra markdekker. Sol/skygge.

Herdighet: H6

Planteavstand: 70 cm <=> 2 plante pr. m^2


Diervilla sessilifolia ‘Dise’

Amerikadiervilla ‘Dise’

Løvfellende busk. 1 m høy. Danner rotskudd. Gule blomster i opprette samlinger fra juli til august. God markdekker. Den tåler let skygge og klarer sig udmærket under træer. Tåler vind og er tolerant overfor jordbundsforholdene

Herdighet: H4