Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum DUETT® E


Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum DUETT® E

Fjellkrekling DUETT® E

10-20 cm høy, teppedannende markdekker som kan vokse på skrinne steder. Den setter mange korte, krypende skudd og årvisst rikelig med blanke, svarte bær.

Herdighet: H8