Pieris


Pieris japonica ‘Debutante’

‘Debutante’ er en kompakt, opprett, sentvoksende og vintergrønn busk med mørkegrønne, glinsende blader. Planten blir som regel 0,8 til 1 m høy, men på gode vokseplasser kan den bli høyere. Bladene er 3 til 8 cm og er lansettformede, sterkt glinsende med mørkegrønn farge. Planten har et vidt rotnett nær jordoverflaten og mange små sidegreiner. I april/mai blomstrer den med hvite klokker i endestilte samlinger av hengende, lange klaser. Fruktene er grå-brune. Planten brukes som frittstående og i grupper. Den er middels god som markdekker. Den brukes også til dekorasjon. Den er god til underplanting siden den tåler mer skygge enn P. floribunda. Etter nordiske erfaringer er den robust og kan stå i mange år.

Sorten tåler skygge, og den er for sur jord. Den foretrekker humusrik jord. Den må ha god jordstruktur nær jordoverflaten.

Herdighet: H3


Pieris japonica ‘Little Heath’

1 meter høy, sentvoksende, opprett busk. Vintergrønne, lansettformete, sterkt glinsende blader. Hvite klokker i endestilte samlinger. Trives best i skygge og sur, humusrik jord.

Herdighet: H3


Pieris japonica ‘Little Heath Green’

1 meter høy, sentvoksende, opprett busk. Vintergrønne, lansettformete, sterkt glinsende blader. Hvite klokker i endestilte samlinger. Trives best i skygge og sur, humusrik jord.

Herdighet: H3


Pieris japonica ‘Mountain Fire’

Vintergrønn plante med opprett og kompakt buskform. Den er relativ sentvoksende og blir ca 0,5 – 1 meter høy. Nye skudd har sterk rødfarge. Hvite klokker i endestilte samlinger av hengende, lange klaser i mai. Til vanlig har den lite blomster. Det er de nye røde skuddene som gir dekorasjonsverdien.

Herdighet: H3