Prunus avium – Kirsebær


Prunus avium DÖNISSENS GULA

Kirsebær DÖNISSENS GULA

Mellomstore, gule bær i slutten av juli

Aktuell pollensort: Lapins, Sunburst

Herdighet: H3-4


Prunus avium ‘Lapins’

Kirsebær ‘Lapins’

Middels stort tre. Bær i midten av august, altså relativt seint . Store, mørke, svært gode bær. Selvbestøvende. Fast kjøtt, sprekker ikke lett.

Herdighet: H3-4


Prunus avium ‘Merton Glory’

Kirsbeær ‘Merton Glory’

Lyse røde, store bær fra midten av juli. De beste pollensortene er Lapins, Sunburst og Van. Merton Glory er selv en god pollensort for andre søtkirsebærsorter.

Herdighet: H3-4


Prunus avium ‘Stella’

Kirsebær ‘Stella’

Store, mørke røde bær. Høsteklar i månedskiftet juli/august. Selvbestøvende, og god pollensort for alle andre søtkirsebærsorter.

Herdighet: H3-4


Prunus avium ‘Sunburst’

Kirsebær ‘Sunburst’

Mørke, store bær. Høsteklare i juli/august. Stort tre. Selvbestøvende.

Herdighet: H3-4


Prunus cerasus FANAL

Surkirsebær FANAL

Lite tre. Modner i august-september Store, mørke, syrlige bær. Selvbestøvende. Svært stor avling.

Herdighet: H5-6