Roser


Roser er busker med tornete grener og stamme, finnete blad og store, ofte velluktende blomster med mange pollenbærere. Blomsterbunnen vokser ved modning ut til en kjøttfull, falsk frukt (nype), som inneholder hardskallede nøtter (lus). Det finnes flere hundre ulike roser, noen viltvoksende, men de fleste er hageroser. Hagerosene deles inn i klatreroser, buskroser og klaseroser, hver med to undergrupper. Klatreroser har lange skudd og kan ikke holde seg oppe uten støtte eller oppbinding. Her skilles det mellom engangsblomstrende og remonterende arter. Buskroser danner store busker og trenger ingen oppstøtting. Her skilles det også mellom engangsblomstrende og remonterende arter. Klaseroser er remonterende og danner lave busker. Det skilles mellom stilkroser, hvor blomstene sitter enkeltvis eller få sammen, og klaseroser, hvor blomstene sitter samlet i klaser.

Herdighet: H4-8

Ta kontakt med oss på post@sandaplanteskole.no for å høre hvilke sorter og størrelser vi kan levere.