Vaccinium corymbosum – Blåbær


Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop

Blåbær ‘Bluecrop’

1,3 – 1,8 m høy. Stor avling og store, faste bær med god aroma i august/september. Selvfertil. En sikker sort som er robust og resistent mot sykdommer. Krever sur jord med jevn vanntilgang og god drenering.

Herdighet: H4


Vaccinium corymbosum ‘Duke’

Blåbær ‘Duke’

Kan bli 2 m høy. Surbundsplante, unngå kalk.

Herdighet: H4


Vaccinium corymbosum ‘Goldtraube 71’

Blåbær ‘Goldtraube 71’

Middels store bær, god smak. Moden i september. Dyp næringsrik og litt sur jord. Godt drenert. Lun vokseplass. Flere sorter plantet sammen gir bedre bestøving. 

Herdighet: H4-5


Vaccinium corymbosum ‘Hardyblue’

Blåbær ‘Hardyblue’

Kan bli ca. 1,5 m. Busken trives best med sur, hummusrik jord og god drenering. Bærene er store og blå, og er modne i begynnelsen av august. Buskene er frittstående og kan plantes som fri hekk. Denne sorten brukes i produksjon av blåbær.


Vaccinium corymbosum ‘Patriot’

Blåbær ‘Patriot’

Hageblåbærlyng ‘Patriot’ (Amerikansk blåbær). Blåbærplante med middels til kraftig vekst og faste bær med frisk smak. Lang høsteperiode. Også denne er selvfertil, robust og resistent mot sykdommer.

Herdighet: H4


Vaccinium corymbosum ‘Pink Lemonade’

Vaccinium corymbosum ‘Pink Lemonade’

Dyp rosa blåbær. Søtere en vanlige amerikanske blåbær. Surbunnsplante, unngå kalk.

Herdighet: H4